Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

E-tjänst för förskola och fritidshem

E-tjänsten gäller även för pedagogisk omsorg, allmän förskola och omsorg på obekväm arbetstid.

Avgift

Du betalar en avgift när ditt barn går i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola tre timmar per dag som är avgiftsfri. Då blir avgiften lägre för alla barn 3-5 år.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov och ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och ändra anledning till plats
 • ange och ändra tid i verksamhet (timmar per vecka)
 • ange och ändra inkomstuppgifter
 • ange och ändra din e-postadress
 • ange och ändra ditt telefonnummer
 • ange och ändra familjeförhållande

Alla förskolor i karta

Alla pedagogiska omsorger i karta

Alla fritidshem i karta

​Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Gör så här för att ansöka om plats

Så här gör du. Steg 1.
 • Klicka på länken Till e-tjänsten för förskola och fritidshem i gröna fältet ovan.
 • BankID och Mobilt BankID är förvalt.
 • Fyll i ditt personnummer.
 • Har du Freja EID behöver du klicka på den för att ändra inloggning.
Så här gör du. Steg 2.
 • Klicka på Sök förskoleverksamhet här eller Sök fritidsverksamhet här.
 • Välj sedan vilken typ av ansökan du vill göra: Förskoleverksamhet, Fritidsverksamhet eller Nattverksamhet
 • Skriv namnet på förskolan, skolan eller pedagogiska omsorgen direkt i rutan Sök på enhetens namn.
 • Du kan också välja förskola, skola eller pedagogisk omsorg i listan längre ner på sidan.
 • Du väljer genom att klicka på Lägg till.
 • Du kan ha fem önskemål, men måste ha minst ett.

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Finns det inte plats på något av dina önskemål blir du erbjuden en plats på en kommunal förskola så nära hemmet som möjligt. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Så här gör du. Steg 3.
 • När du har lagt till de alternativ du önskar klickar du på Påbörja ansökan.
 • Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på Nästa.
 • Välj det barn som ansökan gäller för och klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 4.
 • Nu ska du klicka på rullisten, den lilla pilen, för Alternativ 1 och välja vilken förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg du önskar som nummer ett.
 • Gör sedan likadant med Alternativ 2-5 om du önskar fler alternativ.
 • Klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 5.
 • Fyll i uppgifter om önskat startdatum och Anledning till plats.
 • Fyll även i hur många timmar per vecka ditt barn ska vara i verksamheten (i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg).
 • Klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 6.
 • Svara på frågorna om ni inte bor tillsammans.
 • Till sist, svara ja på frågan när du har läst och accepterar Västerås stads regler.
 • Klicka på Nästa.
 • Gå igenom dina uppgifter, så att de stämmer. Klicka på Bekräfta.

Vad händer när jag har gjort min ansökan?

Västerås stad registrerar din ansökan. Sedan ska du vänta på ett erbjudande. Vid gemensam vårdnad ska båda barnets vårdnadshavare svara på erbjudandet i e-tjänsten. Du får ett sms när erbjudandet finns i e-tjänsten.

Viktigt att tänka på

Anledning till plats (du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande)

När anledning till plats ändras, så ska ändringen anmälas i e-tjänsten. Ändra samtidigt för syskon.

Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Rätt inkomst = rätt avgift

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Anger du ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut. Har du ingen inkomst skriv 0 (noll).

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se