Vägledning för ungdomar, Arenan

Arenan ansvarar för kommunens aktivitetsansvar och kartlägger ungdomar mellan 16-20 år som enligt Västerås stads skolregister inte är inskrivna vid en gymnasieskola. Vi ansvarar även för några av stadens introduktionsprogram.

Sommarlovsbiljett 2024

Du som är 16-19 år och är folkbokförd i Västerås men inte går på en gymnasieskola i Västerås kan hämta din sommarlovsbiljett hos Arenan.

Mejla oss på arenan@vasteras.se så bestämmer vi en tid när du kan hämta biljetten. Om du vill få din biljett hemskickad behöver du ange:

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Telefonnummer

Tillsammans hittar vi en väg framåt

Har du hoppat av gymnasiet eller du kanske aldrig påbörjade efter att grundskolan slutade, och skulle behöva ha någon att prata med för att ta dig vidare? Du upplever kanske att det är svårt att komma igång med något alls och är mest hemma. Vi på Arenan finns till för att stötta och hjälpa ungdomar att komma vidare till studier eller någon annan meningsfull aktivitet. Till oss kan du komma för att prata om dina funderingar, vilka vägar det finns att ta och hur du kan ta dig dit.

Hos oss arbetar pedagoger, socionomer, arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare för att stötta och vägleda dig rätt. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd utifrån vad du vill och behöver. Stödet kan exempel vara att du:

 • Kommer fram till vad du vill göra och klarar av att genomföra det
 • Träffar andra ungdomar i liknande situation och som du kan byta erfarenheter med
 • Blir medveten om vilket jobb som skulle kunna passa dig i framtiden
 • Får hjälp att ta kontakt med andra myndigheter
 • Får kunskap om vilka studievägar som finns och söker en utbildning
 • Får hjälp att skriva CV och personligt brev
YouTube Visningbild


Vi hörs och ses utifrån dina egna önskemål

Du bokar själv in ett möte via vårt bokningssystem.

Boka ett möte med oss

Samtalsbokning för elever i årskurs 9

Du som vårdnadshavare kan boka in ett samtal tillsammans med din ungdom. Samtalet kommer handla om vilket stödbehov din ungdom har i skolan för att starten på gymnasiet ska bli så bra som möjligt. Tider finns mellan 14 februari och 2 maj 2024.

Boka samtal för elev i årskurs 9

Introduktionsprogram

I Västerås erbjuder flera skolor introduktionsprogram. Vi hjälper dig med vilket program som passar dig och vilken skola som erbjuder programmet. Arenan sköter antagningen till följande introduktionsprogram:

 • Individuellt alternativ
 • Programinriktat val mot högskoleförberedande program
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Är du nyinflyttad i Västerås och är intresserad av att studera på ett introduktionsprogram?

Boka tid för kartläggning i vår e-tjänst

Filmen nedan beskriver introduktionsprogrammets olika valmöjligheter.

YouTube Visningbild

Ansökan till introduktionsprogram för enskild elev

Du fyller i blanketten och skickar den till arenan@vasteras.se. eller till postadressen som finns längst ned på sidan.

Blankett för intresseanmälan till introduktionsprogram Word, 136 kB.

Programinriktat val mot yrkesprogram

Du som vill söka programinriktat val mot yrkesprogram gör det via e-tjänsten Dexter. Din studie- och yrkesvägledare i grundskolan hjälper dig att söka till programmet.

Gymnasieantagningen i Västmanland - Dexter

Du behöver själv ansöka om busskort
Information om skolskjuts och busskort

Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20.

Är du asylsökande har du rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan du fyller 18.

I januari får du hjälp av din studie- och yrkesvägledare på den skola du är inskriven på. Du får hjälp att lämna in en intresseanmälan för introduktionsprogram.

I början av juli får du ett erbjudande om plats till introduktionsprogram hem till din bostadsadress. Du måste svara på det erbjudandet. Vid uteblivet svar återtas erbjudandet.

I augusti får du som tackat ja till erbjudandet ett besked om antagning tillsammans med välkomstbrev från den skola du är antagen till.

 • 11 januari börjar Arenan ta emot intresseanmälningar till introduktionsprogram
 • 14 februari är sista datum för att lämna in webbanmälningar
 • 15 april till den 2 maj är perioden för omval
 • 1 juli till den 5 juli skickas erbjudande om plats ut till ungdom
 • 24 juli är sista datum för elever att sända tillbaka svara på erbjudande om plats
 • 29 juli till den 2 augusti skickas antagningsbrev hem till ungdom. Bifogat finns skolans välkomstbrev som ger dig information om när och var du ska komma till din nya skola.

ORKA - Orienteringskurs inom kommunens aktivitetsansvar

Arenan har tagit fram en 6 veckors orienteringskurs. Här får du information, kunskap och stöd för att själv komma fram till vad du vill göra och hur du ska ta dig dit. Under kursen kommer du att jobba med dina individuella funderingar men även få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra ungdomar.

Väljer du att delta på kursen kommer du och några andra ungdomar i samma situation att träffas tillsammans med Arenans personal i Arenans lokaler på Ingenjör Bååthsgata 17. Under kursens gång kommer du även att ha en del hemarbete och göra studiebesök. Vi träffas tre dagar i veckan och startar en kurs när det finns tillräckligt många sökande.

Kursen passar dig som vill:

 • Träna på att vara i ett sammanhang
 • Träna på att få bra och fungerande vardagsrutiner
 • Ha en meningsfull sysselsättning - någonstans att gå
 • Få hjälp med strategier och träna på att plugga
 • Få hjälp att ta reda på vad du vill och ta dig vidare i sysselsättning
 • Få information om aktiviteter/skolor som finns i staden
 • Få information om hjälp att hitta praktik/arbete

Anmäl dig till ORKA

Kvinnlig medarbetare samtalar med ungdom.

Nyanlända

Om du är ny i Sverige, är mellan 16-20 år och bor i Västerås kan du anmäla dig till språkintroduktion. Du anmäler dig genom att klicka på länken och fylla i formuläret. När du har fyllt i formuläret kallas du till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet kommer du att få en skolplacering.

Boka kartläggningssamtal

Om kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomar som är mellan 16-20 år är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder. I första hand genom en återupptagen utbildning, i andra hand genom en annan sysselsättning, exempelvis arbete. Kommunen ska även föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt.

29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30.

YouTube Visningbild

Gymnasieskolan ansvarar för anmälan av avbrott i gymnasiestudier och hög frånvaro

Enligt skollagen 15 kap 15 § ska en gymnasieskola anmäla avbrott i gymnasiestudier och anmäla hög frånvaro utan giltigt skäl till elevens hemkommun. För elever folkbokförda i Västerås ska skolan göra anmälan till Arenan som är ansvarig enhet inom Västerås stad.

Gymnasieskolan kan även anmäla in att ett förebyggande avbrottssamtal önskas med Arenan för elev som riskerar att göra ett studieavbrott för att få information om vad som händer vid avbrott.

Blankett för anmälan av elev till hemkommun för åtgärder inom KAA Word, 151.3 kB.

Kontakta oss

Arenan

Vill du att vi kontaktar dig kan du skicka ett meddelande via Kontakta oss här nedanför. Tala om vad du heter och hur vi når dig, mejl eller telefon, samt vad ärendet gäller. Vi hör av oss så fort vi kan.

Arenan har stängt vecka 29-30.

Postadress:
Västerås stad, barn- och utbildningsförvaltningen, Arenan
72187
Västerås

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 17

Telefon: 021-39 15 28

arenan@vasteras.se