Stadsdelar och områden

Är du intresserad av Västerås? Då har du kommit rätt. Här hittar du beskrivning av kommunens alla stadsdelar och områden. Du kan också hitta statistik och läsa mer om lokala projekt.

Vy från Svartån med stadshuset i bakgrunden. 

Västerås ligger vackert placerad vid Mälarens norra strand och är en av Sveriges äldsta städer. Läs mer och få fram detaljerad statistik för stadens stadsdelar och områden via navigeringskartan nedan. Det är också möjligt att välja stadsdel genom att klicka på namnet i listan nedan.

Karta med stadsdelar och områden

Vad finns det för information under stadsdels- och områdessidorna?

De 22 områdena beskrivs bland annat utifrån den fysiska miljön, tillgång till offentlig och kommersiell service, bebyggelse, historik och vad som är på gång i området. Det finns även fakta om invånarna som bor i området i form av bland annat åldersfördelning, befolkningsutveckling samt bostäder. Vill du ha mer statistik och fakta om invånarna i stadsdelarna i Västerås på en mer finfördelad nivå kan du hitta det i våra statistikblad eller i vår databas.

Statistikblad
Här finns statistik i diagram och på karta för olika stadsdelar och områden. Du kan välja vad du vill se och vad du vill jämföra med. ​

Databas med statistik
I statistikdatabaserna har du möjlighet att själv experimentera och välja vad som ska visas. Statistiken går att exportera till excel och du kan arbeta vidare med den på egen hand.

Olika områdesindelningar i Västerås

Dessa stads- och områdessidor innehåller information om Västerås uppdelat på 22 olika områden. Detta innebär att de flesta av dessa områden är ganska stora och består ofta av flera olika stadsdelar eller orter. Områdena bygger på en indelning som kallas NYKO. NYKO är ett sätt att dela in staden i olika statistikområden.

Stadsdelar
Byggnadsnämnden har fattat beslut om indelning och namn på 90 olika stadsdelar i Västerås. Den senaste kartan med dessa är uppdaterad 2016. Varje stadsdel är inringad och markerad med namn. Kartan är en pdf-fil och du kan zooma in och ut. Kartan är uppdaterad i slutet av år 2016. Det kan ha kommit till någon stadsdel sedan dess.

Stadsdelar Västerås Pdf, 1.4 MB.

Kommundel
Västerås har en kommundel och det är Skultuna. Skultuna har en egen kommundelsnämnd som är tillsatt av kommunfullmäktige, Nämnden ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning i Skultuna.

Tätorter och landsbygd
Förutom Västerås tätort finns det i kommunen 16 tätorter varav nio är så kallade serviceorter. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Kommunen består även av landsbygd med glesare bebyggelse.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se