Kopparlunden

En unik stadsdel med folkliv och hemtrevlig charm – så ser vi det framtida Kopparlunden.

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. Vi vill bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande stadsdel med bland annat bostäder, butiker, restauranger, arbetsplatser, förskolor, parker och torg.

Aktuellt

Kopparlunden är en unik stadsdel som bär en stor del av Västerås historiska själ. I en ny ljudvandring från Västerås stad kan du höra om hur banbrytande uppfinningar och hårt arbete skapade förutsättningar för den stad Västerås är idag. Det är berättelsen om människorna och idéerna som byggde vår stad. Om elektricitet och kraft som tämjdes och om hur Kopparlunden blev hjärtat i den svenska elektrifieringen.

Berättelsen om Kopparlunden sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Då var området jordbruksmark, men efter att ASEA och Metallverken etablerade sig här skapades industrihistoria.

Ljudvandringen består av ett tjugotal ljudreportage som leder dig som lyssnar runt i området och ger dig en tidsresa från slutet av 1800-talet fram till idag. Du får höra berättelserna om bland annat tekniska framsteg, livet i arbetarbostäderna, kvinnorna på ammunitionsfabriken, underjordiska bäckar och den allvarliga olyckan 1917. Det finns också nutida och historiska bilder i ljudvandringen.

- Du kan lyssna på ljudvandringen var du än är, men den upplevs förstås bäst på plats i de unika miljöerna i Kopparlunden. Människorna som bodde och arbetade i Kopparlunden bidrog till att skapa det Västerås vi har idag. I ljudvandringen vill vi ge plats för deras historia och låta lyssnaren få lära känna området, säger Pia Lindhe Rudolf producent och reporter i ljudvandringen.

Som historisk expert medverkar Rebecca Svensson. Hon har forskat om Kopparlunden och svensk industrihistoria och delar med sig av sin kunskap.

- Kopparlunden är en av Norra Europas mest spännande platser. Det är navet i den svenska elektrifieringen. Det är roligt och hedrande att vara med och berätta om Kopparlundens historia. Området är en så viktig och spännande del av Västerås historia och det är också den svenska elektrifieringens hjärta, säger Rebecca Svensson historiker.

Ljudvandringen publiceras i stadens app Västeråsguide där det sedan tidigare finns ljudvandringar om Djäkneberget och Öster Mälarstrand. Man kan ladda ner Västeråsguide gratis till sin telefon via AppStore eller Google play.

Ljudvandringen har fått bidrag från en nationell satsning på kulturmiljöer

Kopparlunden klassas som är ett riksintresse för kulturmiljövård eftersom de gamla industrimiljöerna på ett unikt sätt visar hur industrin i Sverige växt fram. Ljudvandringen har gjorts av Västerås stad som en del av stadsutvecklingsprojektet i Kopparlunden.

- Den här ljudvandringen är väldigt viktig. Äntligen har vi på staden samlat den unika historia som finns i Kopparlunden och kan presentera den på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas kunna sprida stolthet och förståelse hos västeråsarna om vad Kopparlunden betytt för stadens utveckling, säger Karin Nordström stadsantikvarie i Västerås.

Ljudvandringen har fått bidrag från statliga nationella medel som ska användas till att förvalta och sprida kunskap om värdefulla kulturmiljöer i Sverige. Det är länsstyrelserna som fördelar dessa ekonomiska bidrag till projekt runt om i landet som de anser är värdefulla.

- Att få höra Rebecca dela med sig av sin stora kunskap kring området är fascinerande. Dels att höra om människorna som levt sina liv här, dels att få veta mer om de unika tegelbyggnaderna och varför de ser ut som de gör. Vi får bland annat veta varför gamla huvudkontoret ser ut som medeltida slott och varför Valsverket i vissa delar påminner om en katedral. Det finns många historier som har etsat sig fast hos mig och som jag hoppas att du som lyssnar ska uppskatta, säger Pia Lindhe Rudolf.

Hon lyfter bland annat berättelserna om den stora olyckan då en generator sprängdes och delar som vägde flera ton slungades ut i området och om kvinnorna på ammunitionsfabriken. Andra berättelser som håller sig kvar är bland annat den om Linverket som byggdes i rekordfart efter en order från Brasilien, sjukvårdaren Waldemar som fick ta hand om alla möjliga problem, uppfinnarverkstaden där massa nya produkter togs fram under folkhemstiden och glänsande mynt.

- Att metallblandningen som finns i tiokronan och euromynt har utvecklats här var nytt för mig trots att jag bott i Västerås sedan 1990, säger hon.

En del av utvecklingen av Kopparlunden

Det var runt 1990 Kopparlunden öppnades upp för allmänheten. Fram till dess var området inhägnat och bara de som jobbade här fick komma in. Idag är det annorlunda och i den historiska kärnan av området har det, förutom arbetsplatser, på senare år vuxit fram ett folkliv med mötesplatser som restauranger, bio och kultur. Nu ska hela Kopparlunden utvecklas vidare till en levande stadsdel med bland annat bostäder och mötesplatser.

- Kopparlunden är unikt och när vi nu utvecklar området vill vi lyfta fram historien och de unika miljöer som är så viktiga i området. Vi har ofta studiebesök i området och märker ett stort intresse kring historien från många. Med ljudvandringen hoppas vi kunna sprida berättelsen mer och även få fler att upptäcka Kopparlunden. Vi vill skapa ett levande område där historia och framtid möts, säger Katarina Berg som är stadens projektledare för utvecklingen av Kopparlunden.

I ljudvandringen berätta historikern Rebecca Svensson att Kopparlunden genom historien har förändrats mycket. Man har utvecklat nya produkter, byggt nya lokaler och anpassat området efter industrins behov.

- Här i Kopparlunden har många generationer av västeråsare växt upp, bott och arbetat. Från början var det mest bostäder och några verkstäder. Sedan försvann bostäderna när industrin behövde mer utrymme. Det är roligt att det nu blir bostäder i området igen. På 1920-talet växte det upp många barn här, nu blir det så igen och området kommer få nya historier att berätta i framtiden, säger Rebecca Svensson.

Stor tack för ert tålamod! Nu är hela Metallverksgatan genom Kopparlunden öppen för trafik igen. Trafiken på den östra delen av gatan har letts om och gått längs med järnvägen sedan mitten av oktober. Orsaken var att det gjordes flera markarbeten i området.

För 100 år sedan fanns det industrier, bostäder och en bäck i Kopparlunden. När vi nu ska utveckla området och återigen låta bostäder få plats tillsammans med de unika industrilokalerna krävs det en del markarbete. Bland annat har Mälarenergi flyttat på den dagvattenkulvert som Emausbäcken legat i sedan 1920-talet. Den gick tidigare under Emausverkstaden och för att undvika att den går under byggnaden har den nu flyttats. Nu är arbetet klart och hela Metallverksgatan är öppen för trafik.

Är du nyfiken på hur arbetet har gått till och varför bäcken hamnade under Emausverkstaden kan du se en film här
Film om flytt av den underjordiska bäcken


Arbetet för en ny gata fortsätter

På sikt kommer den södra och östra delen av Metallverksgatan ersättas av den nya Kullgärdsgatan. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. Nu inleds markarbeten för den nya gatan längs med järnvägen.


För cirka hundra år sedan gick det en bäck genom Kopparlunden – Emausbäcken. På 1920-talet lades den ner i en kulvert. Nu flyttas den!
Följ med in i den 100 år gamla kulverten och hör Frida Nolkrantz från Mälarenergi AB berätta om flytten och vilken nytta Västerås har av kulverten.

YouTube Visningbild

Som en del av utvecklingen av Kopparlunden utförs flera markarbeten vid Metallverksgatan. Från slutet av vecka 41 2023 leds trafiken delvis om i den östra delen av området och kommer att gå längs med järnvägen. Alla verksamheter kommer gå att nå och korsningen Metallverksgatan - Östra Ringvägen är öppen som vanligt.

När Kopparlunden utvecklas till en blandad stadsdel där den unika historiska miljön får sällskap av ny bebyggelse ska Metallverksgatan i söder och öster flyttas och byta namn till Kullgärdsgatan. Sedan hösten 2022 har markarbeten gjorts söder om Emausverkstaden för att förbereda för den nya gatan.

Nu ska markarbeten ske även öster om den byggnaden och därför leds trafiken om så att den går längs med järnvägen. Vägen beräknas ledas om fram till våren 2024.

Dagvattenkulvert flyttas

Under tiden som trafiken leds om ska även en del av en dagvattenkulvert som löper under Kopparlunden flyttas. Kulverten transporterar dagvatten från områden norr om Kopparlunden ner till Mälaren.
Mälarenergi äger dagvattenkulverten och deras undersökningar visar att en del av den löper under Emausverkstaden. För att underlätta framtida underhåll ska den del som är placerad under byggnader flyttas.

Postlådor, parkeringar och annan påverkan

Det kommer gå att köra genom Kopparlunden under tiden som arbetet utförs. Korsningen Metallverksgatan - Östra Ringvägen är öppen som vanligt. Trafiken leds om med vägvisningsskyltar och alla verksamheter kan nås. I närheten av det avstängda området har PostNord postlådor som även fortsättningsvis kommer att vara tillgängliga.
I samband med att Metallverksgatan leds om kommer en parkering, som ägs av fastighetsägare i området, att stängas av. Dessa parkeringsplatser har inte varit för allmän parkering och har till största delen nyttjats av en hyresgäst som nu flyttat från Kopparlunden.

Kullgärdsgatan ska ersätta en del av Metallverksgatan

När de mark- och ledningsarbeten som nu ska göras är färdiga återgår trafiken till Metallverksgatans nuvarande sträckning. Men på sikt kommer den södra och östra delen av Metallverksgatan ersättas av den nya Kullgärdsgatan. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. På de sträckor av Metallverksgatan som i framtiden ersätts av Kullgärdsgatan ska det bland annat bli ett parkstråk.

Karta över hur trafiken leds om

Trafiken leds om till den röda markeringen. Den mörkgrå ytan är avstängd.

Den 25 maj 2023 godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

Bostäderna ska byggas i kvarteret Verkstaden 23 som ligger i området i norra Kopparlunden mellan Metallverksgatan och E18. Det är den första etappen av planerad nybyggnation på fastigheten. Den innehåller två punkthus på sju och åtta våningar, med en tillhörande lägre byggnad mot nya Metalltorget. De nya byggnaderna ska ligga bredvid Linverket. Ambitionen är att skapa en grön utemiljö med grillplats, odlingslådor och pergola med mera. Högst upp på husen planeras takterrasser. Totalt planeras 63 lägenheter, fyra lokaler samt parkeringsplatser.

För fastigheten gäller detaljplan nr 1882. dp1882 - Västerås (vasteras.se)

– Det här är det första steget mot att utveckla Kopparlunden till en levande stadsdel där den kulturhistoriskt viktiga miljön får sällskap av ny bebyggelse. På sikt ska området få en blandad stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, skolor och mötesplatser som torg och parker. På sikt kan det skapas drygt 2 000 bostäder i Kopparlunden, säger Katarina Berg, projektledare.

– Det är en milstolpe för Kopparlundens utveckling som passeras nu när de första bostadshusen ska byggas. I utformningen har man tagit sig an historiska referenser både i Kopparlundens äldre tegelarkitektur och i huvudkontorets ljusare fasader. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen framåt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Efter byggnadsnämndens beslut kungörs beslutet och därefter väntar en period på fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft. Laga kraft betyder att det börjar gälla.

Nu händer det mycket i Kopparlunden. Staden har påbörjat marksanering utanför Emausverkstaden där den framtida Kullgärdsgatan ska gå. Kullgärdsgatan ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. På de sträckor av Metallverksgatan som tas bort ska det på sikt bland annat bli ett parkstråk.
Tidigare har geotekniska undersökningar gjorts av marken och nu börjar vi saneringsarbetet. Byggstart för ledning- och vägentreprenad planeras under våren 2023 och vägen planeras vara klar under 2024. Metallverksgatan kommer vara öppen som vanligt tills den nya vägen är färdig.

Mer om Kullgärdsgatan och saneringen

Film om geoteknisk undersökning

Det är många olika fastighetsägare i Kopparlunden. Några av dem har nu påbörjat förberedande arbeten, exempelvis rivning och marksanering, inför att bygga nya bostäder i området. För mer info kring fastighetsägarnas projekt se länkar under frågor och svar.

Arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden, detaljplan Öst pågår nu. Byggnadsnämnden tog den 15 juni 2022 beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska genomföra en detaljplaneprocess för att få fram förslag på ny detaljplan. Arbetet med en detaljplan följer en process enligt Plan- och bygglagen. Det första tillfället att tycka till, det så kallade samrådet, är planerat till kvartal 1 2024.

Detaljplan Norr, Mitt och Syd för Kopparlunden

Det finns ytterligare tre nya detaljplaner i Kopparlunden, detaljplan Norr, Mitt och Syd. Där är detaljplaneprocessen klar och de vann laga kraft hösten 2021. Nya detaljplaner är en förutsättning för att kunna bygga den nya stadsdelen, där de historiskt värdefulla miljöerna får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Detaljplan Öst är den sista pusselbiten för utvecklingen av Kopparlunden.

Totalt kommer de nya detaljplanerna möjliggöra cirka 2100 bostäder i Kopparlunden, cirka 400 av dessa är i detaljplan Öst. Det ska även bli nya arbetsplatser, förskolor och mötesplatser så som parker och torg i området.

Om Kopparlunden

YouTube Visningbild

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Detta industriella kulturarv vill Västerås stad och fastighetsägare i området bevara och lyfta fram när vi nu tillsammans utvecklar området till en levande stadsdel i centrala Västerås.

Vi vill skapa en blandad och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Den historiska miljön i området är en viktig del av Västerås historia och även ett riksintresse som på ett unikt sätt visar industrihistorien i Sverige. Samspelet mellan historien och framtiden är viktigt för oss och det är en central fråga i projektet.

Utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Vi vill skapa nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare.

Lär känna Kopparlunden

Följ oss gärna i våra sociala medier. Där får du lära känna oss och området. Där får du höra mer om vad som händer, se bilder och filmer om arbetet.

I vår Youtubekanal kan du se flera filmer om området.

Upptäck Kopparlunden i 3D – klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan är baserad på granskningsförslaget.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Kopparlunden

3D-karta över Kopparlunden

Fyra detaljplaner för Kopparlunden

Områdesgränserna för Kopparlunden

En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas och visar bland annat var och hur mycket man får bygga inom ett begränsat geografiskt område.

Detaljplan Norr, Mitt och Syd

Dessa detaljplaner vann laga kraft i oktober 2021. Det innebär att detaljplanerna är giltiga. Fastighetsägarna kan nu söka bygglov och en del av dem har börjat förbereda för nybyggnation genom rivning och sanering. Staden kommer att anlägga nya gator, parker och torg i området. Just nu förbereds för den nya Kullgärdsgatan som på sikt ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del och gå längs med järnvägen.

Fastighetsägarna har, tillsammans med staden, tagit fram en genomförandeplan för att kommande byggnationer ska kunna genomföras i rätt ordning samtidigt som området har pågående verksamheter som ska fungera.
De tre detaljplanerna omfattar cirka 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor.

Detaljplan för Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplan för Kopparlunden mitt, dp 1879

Detaljplan för Kopparlunden syd, dp 1878

Detaljplan Öst

Arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden, detaljplan Öst pågår nu. Byggnadsnämnden tog den 15 juni 2022 beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska genomföra en detaljplaneprocess för att få fram förslag på ny detaljplan. Arbetet med en detaljplan följer en process enligt Plan- och bygglagen. Det första tillfället att tycka till, det så kallade samrådet, är planerat till kvartal 3 2024.

Detaljplan för Kopparlunden öst, dp 1977

Som underlag för detaljplanerna finns ett övergripande planprogram som togs fram 2016. Planprogrammet visar bland annat hur och var bebyggelse kan tillkomma med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Planprogrammet ligger till grund för kommande beslutsunderlag i stadsdelen som detaljplaner och bygglov.

Planprogram för Kopparlunden, pp 33

Det har tagits fram gestaltningsprogram för Kopparlunden. Syftet med gestaltningsprogrammen är
att illustrera och tydliggöra detaljplanens intentioner kring gestaltningen av området. De ska vara ett underlag och stöd för kommande projektering och bygglovsprövning.

Gestaltningsprogram för Kopparlunden norr Pdf, 5.2 MB.

Gestaltningsprogram för Kopparlunden mitt Pdf, 45 MB.

Gestaltningsprogram för Kopparlunden syd Pdf, 26.7 MB.

Gestaltningsprogram för allmän platsmark i Kopparlunden Pdf, 106.4 MB.

När en detaljplan tas fram sker det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till.

Samråd

Samrådet för detaljplan Norr, Mitt och Syd var under sommaren och hösten 2019. Då kunde du lämna synpunkter.
Samrådet för detaljplan Öst planeras till kvartal 3 2024.

Granskning

Granskning för detaljplan Norr, Mitt och Syd var under perioden 11 januari - 14 februari 2021. Då kunde du lämna synpunkter.
Tid för granskning av detaljplan Öst kommer senare i processen.

Överklagan och laga kraft

Den 2 september 2021 antog kommunfullmäktige detaljplan Norr, Mitt och Syd. Regler kring överklagan styrs av Plan- och bygglagen. Det är du som har lämnat synpunkter i samråd eller granskning och inte fått dina synpunkter tillgodosedda som kan överklaga. Du måste även lämna in ditt överklagande inom tre veckor från den dag då protokollet med beslutet om antagandet har blivit anslaget.

Detaljplanerna Norr, Mitt och Syd vann laga kraft den 6 oktober 2021.
Tid för överklagan av detaljplan Öst kommer senare i processen.

Vill du veta mer om hur detaljplaneprocessen fungerar?

Kommunens planarbete

Planerna för Kopparlunden och processen

I den här ljudsatta presentationen får du veta hur planerna för Kopparlunden ser ut och hur själva processen fungerar. Presentationen baseras på hur detaljplanerna Norr, Mitt och Syd såg ut vid granskningen. Sedan dess har justeringar skett, bland annat har höjden på nio byggnader sänkts med 1-2 våningar för att bättre värna om kulturmiljön.

Så här gör du

Detta har hänt detaljplaner

 • Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram för Kopparlunden. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.
 • Detaljplan Norr, Mitt och Syd var ute på samråd sommaren och hösten 2019.
 • Under 2020 förändrade vi detaljplan Norr, Mitt och Syd utifrån de synpunkter som kom in under samråden.
 • Granskning detaljplan Norr, Mitt och Syd var i början av 2021.
 • Detaljplan Norr, Mitt och Syd antogs av kommunfullmäktige 2 september 2021. De vann laga kraft den 6 oktober 2021.
 • Detaljplan Öst - den 15 juni 2022 tog byggnadsnämnden beslut om ett planuppdrag. Detaljplaneprocessen inleds.
 • Detaljplan Öst - samråd planeras till kvartal 3 2024.
Så här gör du

Projektets aktörer

Fastighetsägare och Västerås stad samarbetar för att visionen om framtidens Kopparlunden ska bli verklighet.

Huvuddelen av området är privatägt och det är viktigt med samverkan mellan de olika fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna för att skapa det nya Kopparlunden.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden. Syftet med den är att vi tillsammans ska styra mot de gemensamma målen. Stadens huvudsakliga roll är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

Projektets aktörer hittar du under frågor och svar i plusboxen "Jag vill flytta till Kopparlunden, hur når jag fastighetsägarna?"

Historien var bara början – Utvecklingen av området

Kopparlunden 1898

Västeråsverken 1905

Västeråsverken 1905

Kopparlunden är en viktig plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska för sin tids industriarkitektur.
I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Därför är området ett riksintresse för kulturmiljövården.

Det började byggas verkstäder för industriverksamhet i Kopparlunden redan 1898. Industrins behov styrde länge utvecklingen i området och det var länge ett renodlat industriområde.
I takt med att staden växte har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. På 1990-talet öppnades den centrala delen upp för andra verksamheter än industrier och området började förvandlas till en stadsdel med olika verksamheter.

Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades här 1998 och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits här sedan 1990-talet.

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Området är ungefär 26 hektar stort och ramas in av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder.

Flera av de gamla industribyggnaderna har blivit hemvist till nya verksamheter medan några har rivits. Det har också byggts nya byggnader i området. Förutom den historiska miljön i den inre kärnan präglas området av stora ytor som ger känslan av industriområde. Det finns stora ytor som är parkeringar och även stora ytor utan specifik användning.

I Kopparlunden finns idag närmare 200 företag, många inom IT- och konsultverksamhet. Här finns också bland annat restaurang, hotell, bageri, några mindre butiker, grossistföretag, gym och läkarmottagning. Antalet anställda inom området är 1200-1300 personer.

Kopparlunden imorgon – vår vision

Kopparlunden koncept

Kopparlunden är på väg att förvandlas. De klassiska verkstadslokalerna får sällskap av nya bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser som gör området levande och tryggt. Många av områdets hårda ytor blir till grönskande parker och lockande mötesplatser.

Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Historien har gett området karaktär. Det nya ger området liv.

Tillsammans skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel. Här finns både citykänsla och hemtrevlig charm, centralt i en stad som växer.

Du har gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart. För hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på regnvattnet och hjälper naturen att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan.
Här kan du bo, arbeta, verka, vara.

Välkommen till framtidens Kopparlunden. Historien var bara början!

Kopparlunden ska utvecklas till:

Levande Kopparlunden
med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum.

Unika Kopparlunden
där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder och verksamheter tar plats.

Öppna Kopparlunden
som har många kopplingar till den omgivande staden och som är lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet.

Tillgängliga Kopparlunden
där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden
där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnadsvanor.

Attraktiva Kopparlunden
som ger människor och företag möjligheter att verka och utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Håll koll på vad som händer i projektet

Är du intresserad av utvecklingen av Kopparlunden och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Gilla oss och engagera dig i sociala medier! Vi finns på Facebook och på Instagram. Där delar vi med oss av aktuell information om vad som händer i projektet och du får lära känna oss lite extra.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, kommunstyrelsen, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Kopparlunden.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på stadsledningskontoret. Eftersom sidan Kopparlunden uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, kommunstyrelsen, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Håll koll på vad som händer i projektet" klicka i ”Prenumerera”, skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” samtycker du till att Västerås stad, kommunstyrelsen, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

@kopparlunden
#projektkopparlunden
#kopparlunden

Frågor & svar

Kopparlunden är en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. I takt med att staden har vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område med gångavstånd till stationen och stadskärnan. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet. Då öppnades den centrala delen av området för annan verksamhet än industri.

Nu vill vi ta utvecklingen vidare och skapa en attraktiv, levande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Detta i harmoni med det industriella kulturarvet. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom för besökare.

Vi tror att utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks.

Byggnationen kommer att göras i olika etapper under en 15-årsperiod. 2022 startade förberedande arbeten så som rivning och sanering. Staden förbereder även för byggnation av den nya Kullgärdsgatan som på sikt ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del och gå längs med järnvägen.

Kopparlundens fastighetsägare finansierar utbyggnad av gator, torg och parker utifrån nya byggrätter och befintliga lokalytor inom respektive fastighet. I Kopparlunden är den mesta marken privatägd. Staden äger enbart fastigheten där Culturen har sin verksamhet och betalar på samma sätt ersättning utifrån Culturens lokalyta.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska sparas, skyddas och lyftas fram. En del av byggnaderna kommer att ha nya funktioner utan att dess karaktär förloras.

Ja, området är förorenat på grund av tidigare verksamheter. Det finns varierade förekomster i området. Vi kommer säkerställa att det är möjligt att bo i Kopparlunden utan någon risk för hälsan. Detta kommer göras genom sanering eller byggnadstekniska åtgärder. 

Totalt kommer de nya detaljplanerna möjliggöra cirka 2000 bostäder i Kopparlunden.

Detaljplan Norr, Mitt och Syd som har vunnit laga kraft ger möjlighet till 1700 bostäder. Från början var det tänkt att bli 2100 bostäder bara i dessa detaljplaner, men antalet sänktes för att ge mer plats för parker, torg och grönytor.

En stor andel av parkeringarna kommer att vara i garage under marken.

Det kommer till exempel att finnas ett stort parkeringsgarage under mark vid Metallverksgatan i mellersta delen av Kopparlunden. I sydöstra delen av Kopparlunden intill järnvägen och Pilgatan planeras ytterligare ett stort parkeringshus.

Det finns även planer för ett nytt parkeringshus på Ängsgärdet, vid järnvägen, som kan erbjuda en reserv om det uppstår ett ytterligare behov.

Det kommer också skapas goda förutsättningar för boende, besökare och verksamma i området att i den mån det är möjligt använda andra alternativ än bilen. Användandet av exempelvis bilpool kommer också minska behovet av parkeringsplatser.

Kopparlunden ska knytas samman på ett bättre sätt med övriga Västerås och innerstaden jämfört med dagens läge. Det finns olika förslag för att förbättra tillgängligheten till Kopparlunden.

Vi planerar för en ny gång- och cykelbro över E18 i norr samt en gång- och cykeltunnel till Ängsgärdet. Fotgängare och cyklister kommer att prioriteras genom nya gång- och cykelvägar samt säkra övergångar.

Det kommer vara nära till busshållplatser var man än befinner sig till området.

Vi vet att det kan vara mycket trafik på Kopparbergsvägen och svårt att ta sig ut där med bil från Kopparlunden under rusningstrafik. Därför har vi gjort åtgärder för att förstärka upp kapacitet på Kopparbergsvägen på den sista sträckan upp mot E18. En sådan åtgärd var att bredda vägen en bit.
Vi arbetar även med andra trafikmässiga åtgärder för att underlätta kommunikationerna till och från Kopparlunden.

Vill du starta en verksamhet i Kopparlunden kan du höra av dig till fastighetsägarna. Fastighetsägarna tar också gärna emot dina idéer om framtida verksamheter. Se länkar under frågan om att flytta till Kopparlunden för att komma i kontakt med dem.

När en detaljplan tas fram sker det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till.

Samråd

Samrådet för detaljplan Norr, Mitt och Syd var under sommaren och hösten 2019. Då kunde du lämna synpunkter.
Samrådet för detaljplan Öst planeras till kvartal 3 2024.

Granskning

Granskning för detaljplan Norr, Mitt och Syd var under perioden 11 januari - 14 februari 2021. Då kunde du lämna synpunkter.
Tid för granskning av detaljplan Öst kommer senare i processen.

Överklagan och laga kraft

Den 2 september 2021 antog kommunfullmäktige detaljplan Norr, Mitt och Syd. Regler kring överklagan styrs av Plan- och bygglagen. Det är du som har lämnat synpunkter i samråd eller granskning och inte fått dina synpunkter tillgodosedda som kan överklaga. Du måste även lämna in ditt överklagande inom tre veckor från den dag då protokollet med beslutet om antagandet har blivit anslaget.

Detaljplanerna Norr, Mitt och Syd vann laga kraft den 6 oktober 2021.
Tid för överklagan av detaljplan Öst kommer senare i processen.

Vill du veta mer om hur detaljplaneprocessen fungerar?

Kommunens planarbete

Hitta hit

Hitta hit

 • 7 maj 2024

  Metallverksgatan är öppen för trafik igen

  Stor tack för ert tålamod! Nu är hela Metallverksgatan genom Kopparlunden öppen för trafik igen. Trafiken på den östra delen av gatan har letts om och gått längs med järnvägen sedan mitten av oktober. Orsaken var att det gjordes flera markarbeten i området.

 • 9 februari 2024

  Underjordisk bäck flyttas - se filmen

  För cirka hundra år sedan gick det en bäck genom Kopparlunden – Emausbäcken. På 1920-talet lades den ner i en kulvert. Nu flyttas den! Följ med in i den 100 år gamla kulverten och hör Frida Nolkrantz från Mälarenergi AB berätta om flytten och vilken nytta Västerås har av kulverten.

Fler nyheter