Vi bygger en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Vallbyleden

Nu står det klart att det blir en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Vallbyleden. Arbetet börjar under vecka 24 och beräknas pågå cirka en månad.

Karta över Vallbyleden, cykelbanan, cykelöverfarten och cykelpassagen.

Den gröna markeringen visar den nya gång- och cykelpassagen. Här ska cyklister lämna företräde till fordonstrafiken. Bilister ska lämna företräde till fotgängare.

Arbetet sker i etapper

Vi börjar med att anlägga en tillfällig körväg på båda sidorna om Vallbyleden, nordväst om korsningen vid Vallbyleden/August Palms väg. Därefter river vi det gamla övergångsstället och bygger upp den nya gång- och cykelpassagen.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten är begränsad, men du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet. Cyklister och fotgängare hänvisas till det sydöstra övergångsstället.

Asfaltering sker vid fint väder

Eftersom asfalteringen är väderberoende är det svårt att ange exakt tidplan, men den genomförs under sommaren så snart det är möjligt. Vi kommer då att asfaltera samtliga sträckor i projektet: den breddade cykelbanan längs med Vallbyleden, cykelöverfarten vid August Palms väg samt passagen över Vallbyleden. När allt är klart återställer vi ytorna intill. Vi kommer också att ta bort det sydöstra övergångsstället, som ersätts av den nya gång- och cykelpassagen.

Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

  • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken
  • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken väjningsplikt mot cyklister.
  • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du cyklar över!

Läs mer om projektet

vasteras.se/vallbyleden

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den