Avstängningar under Västerås Summer meet

Den 4–6 juli 2024 arrangeras Västerås Summer meet. Under de här dagarna kommer trafiken att påverkas och du kan behöva använda alternativa körvägar. Här har vi samlat information om avstängningar, alternativa körvägar och vad staden gör för att stötta evenemanget.

Förbud mot andra fordon på cruisingsträckan

Under Västerås Summer meet kommer cruising att ske i båda körfälten längs Kungsängsgatan. Cruisingen pågår fredag 5 juli klockan 17.00-01.00 och lördag 6 juli klockan 17.00-01.00.

För att cruisingen ska fungera smidigt är det förbud mot andra fordon på cruisingsträckan, enligt beslut från Länsstyrelsen. Här gäller förbuden:

Sjöhagsvägen i hela dess sträckning.

Strandbron, Kungsängsgatan.

Hamngatan i hela dess sträckning.

Björnövägen i dess sträckning mellan Pilgatan och cirkulationsplatsen vid Mälarstrandsgatan.

Djuphamnsvägen i dess sträckning strax söder om Stohagsvägen och Sjöhagsvägen.

Slakterigatan i dess sträckning mellan Saltängsvägen och Sjöhagsvägen.

Saltängsvägen i dess sträckning mellan Slakterigatan och Johannisbergsvägen.

Karta som visar cruisingsträckor och alternativa körvägar under Västerås summer meet.

Kartan visar cruisingsträckor och alternativ körväg för boende i Östra hamnen (grönmarkerad sträcka).

Smitväg för boende i Östra hamnen

Grönmarkerad smitväg på kartan gäller för trafik till Färjkajen, Sigurdsområdet, Lögarängshamnen samt Östra hamnen. Trafiken kommer att vara enkelriktad eftersom det inte finns möjlighet att ha dubbelriktad trafik på hela sträckan.

Färd från dessa områden sker i cruisingsträckans (Kungsängsgatans) södra körfält med färdriktning mot Björnövägen.

Det är viktigt att följa aktuell vägvisning på plats under evenemanget. Arrangören av cruisingen har trafikvakter längs sträckan som säkerställer att behörig trafik kommer fram.

Fler avstängningar

På följande sträckor får andra motordrivna fordon än moped klass II inte köras under tiden 5 juli klockan 17.00-02.00 och 6 juli klockan 17.00-02.00:

 • Norra Seglargatan mellan Sjöhagsvägen och Saltängsvägen.
 • Sankta Gertruds väg med infart från Saltängsvägen.
 • Slakterigatan med infart från Saltängsvägen.
 • Järnmalmsgatan med infart från Slakterigatan.
 • Krangatan med infart från Sjöhagsvägen.
 • Oljevägen med infart från Sjöhagsvägen.
 • Cisterngatan med infart från Sjöhagsvägen.
 • Gustavsviksgatan med infart från Sjöhagsvägen.
 • Stensborgsgatan med infart från Sjöhagsvägen.
 • Lögarängsbadet med infart från Sjöhagsvägen.
 • Lögarängsvägen med infart från Sjöhagsvägen.
 • Sjötullsgatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Sigurdsgatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Mälargatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Packhusgatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Magasinsgatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Östra Hamngatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Sigurdsgatan med infart från Kungsängsgatan (Sigurdsmotet).
 • Verksgatan med infart från Kungsängsgatan.
 • Sabelgatan med infart från Björnövägen.
 • Mälarstrandsgatan med infart från södra delen av Björnövägen.

Så stöttar Västerås stad Summer meet

Västerås Summer meet arrangeras på Johannisberg och lockar många bilburna besökare till Västerås. Västerås stad stödjer föreningen Varos cruising som arrangerar en cruising vid Västerås Summer meet 2024. Föreningen har fått stöd kring hur de ska samverka med rätt funktioner inom Västerås stad och med andra aktörer. Ett ekonomiskt stöd på 200 000 kronor har delats ut till föreningen. Stödet är ett resultat av vår nya riktlinje för möten och evenemang som tydliggör hur Västerås stad ska förhålla sig till möten och evenemang och hur vi skapar förutsättningar för Västerås utveckling som mötes- och evenemangsstad.

Evenemanget Västerås Summer meet påverkar framkomligheten i Västerås. Västerås stad kommer som tidigare år, tillsammans med Polisen och arrangören av Västerås Summer meet, att underlätta trafikflöden, avspärrningar, renhållning och återställning av den cruisingsträcka som finns på Västerås stads gator. Budgeten för Västerås stad för detta är cirka 700 000 kronor. Teknik- och fastighetsförvaltningen jobbar bland annat med detta:

 • Ser till att det finns avspärrningsmaterial och skyltar.
 • Samordning av arrangör och myndigheter.
 • Information till berörda längs cruisingsträckan.
 • Beställer utplacering av bajamajor samt en toalettvagn.
 • Slutstädning.

Vi gör det här för att västeråsarna ska ha en stad som fungerar under de här dagarna och vi gör evenemanget tillgängligt för de som besöker det. Totalt sett finns det därmed förutsättningar för att Västerås Summer meet 2024 blir ett event som på bästa sätt tillfredsställer besökare, deltagare och västeråsare som är intresserade av cruising under Västerås Summer meet.

Rekommenderade nyheter

  Sidan uppdaterades den