Hjälp i hemmet

Du som är äldre, har en funktionsnedsättning eller sjukdom kan få stöd av Västerås stad för att fortsätta bo kvar i ditt eget hem och leva ett självständigt liv på dina villkor. Nedan kan du läsa mer om Västerås stads tjänster och stödinsatser.

Om stödinsatser du kan få i ditt hem

Seniorguiderna

Om du är 65 år eller äldre och bor hemma utan hemtjänst kan du få ett förebyggande hembesök av Seniorguiderna. De besöker dig hemma och pratar med dig om dina behov och önskemål för att ge tips på hur du kan få en bättre vardag. Besöken är kostnadsfria. Alla som är över 75 år får ett erbjudande om besök hem i brevlådan, men du kan också själv kontakta oss för att boka ett besök. Du hittar kontaktinformation under kontakta oss.

Information om Seniorguiderna

Hemtjänst

Om du har svårt att klara dig själv hemma på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få hjälp av hemtjänsten. Hjälpen du får är individuellt anpassad och innebär att du får stöd med det som du inte på egen hand klarar av. Du kan till exempel få hjälp med omvårdnad, stöd med personlig omsorg eller serviceinsatser.

Information om Hemtjänst

Arosfixarna (fixarservice)

Arosfixarna kan hjälpa dig med praktiska saker som att sätta upp gardiner eller byta glödlampor för att minska risken för fallolyckor. Arosfixarna är kostnadsfria för dig som är 67 år eller äldre.

Information om Arosfixarna

Trygghetslarm

Med trygghetslarmet kan du som bor i eget boende snabbt få kontakt med Västerås stads trygghetscentral om något händer. Om du behöver hjälp, till exempel om du faller eller känner dig orolig, kan du använda larmet.

Information om trygghetslarm

Matleverans

Om du har hemtjänst kan matleveranser ofta ingå i servicen. Du kan också få matlådor utan att ha hemtjänst. Maten levereras hem till dig en gång i veckan. Du behöver ha ett biståndsbeslut för att få matleverans. Kontakta biståndshandläggarna för att göra en ansökan.

Så här gör du

Hur går det till?

För att ansöka om hemtjänst, trygghetslarm eller matleverans kontakta en biståndshandläggare. För att komma i kontakt med Arosfixarna eller förebyggande hembesök ringer du direkt till dem. Du hittar kontaktinformation under kontakta oss.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se