Emausskolan

För att möta det ökade elevantalet i Västerås ska Emausskolan byggas om och byggas ut de närmaste åren.

Om projektet

Emausskolan som har elever från förskoleklass till och med årskurs 6 ska byggas om och till.

  • Antalet elever ökar från 350 till 750. Dessutom ska det finnas plats för finska klassen och en kommungemensam undervisningsgrupp
  • En ny skoldel byggs
  • En idrottshall byggs.

Preliminär tidplan

Juni 2022. Rivning av kanslibyggnaden. Byggstart ombyggnad av storkök och matsal. Klart i oktober 2023.

Augusti 2022. Byggstart idrottshallen och den nya skoldelen. Klart våren 2024.

Våren 2024 Ombyggnaden av den befintliga skoldelen börjar. Klar till höstterminsstarten 2025.

Emausskolans idrottshall. Illustration: Archus. 

Emausskolans idrottshall. Illustration: Archus

Om Emausskolan

  • I samband med om- och tillbyggnaden rivs en del av skolan. Av miljöskäl återanvänds en del av materialet
  • Skolans tillbyggnad och idrottshall byggs i trä
  • Även skolgården moderniseras och utvecklas med tanke på bland annat pedagogik, stimulans och tillgänglighet
  • Arbetet sker i etapper och miljön är säker för elever och skolpersonal.

 


Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Emausskolan.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Emausskolan.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Emausskolan uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.