Gång- och cykelbana vid Vallbyleden

Nu förbättrar vi den befintliga gång- och cykelbanan vid Vallbyleden. Vi gör den bredare till fem meter och lägger sedan ny asfalt. Vi kommer också att omvandla gång- och cykelpassagen vid August Palms väg till en cykelöverfart.

Så här påverkas trafiken och närområdet

 • Vi skapar en tillfällig gång- och cykelbana på gräsmattan då den befintliga gång- och cykelbanan stängs av helt vid arbetsområdet.
 • Under vintern pausas arbetet och ordinarie väg öppnar igen.
 • Vi återställer ytan efter att allt är klart då den tillfälliga vägen behövs när vi asfalterar ordinarie väg.
 • I samband med att vi bygger cykelöverfarten kommer ett körfält på August Palms väg att stängas av åt gången.
 • Visst buller kan uppstå. Vi beklagar att det kommer att vara lite stökigt under byggtiden och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Preliminär tidplan

 • Arbetet startar vecka 44, hösten 2023.
 • Arbetet pausas vecka 51 fram till dess att det blir varmare väder.
 • Kvarvarande arbeten med cykelpassagen och asfaltering av gång- och cykelbana påbörjas vecka 15, våren 2024.
 • Vi börjar bygga en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage vecka 24, sommaren 2024. Arbetet pågår cirka en månad. Läs mer nedan.
 • Allt beräknas vara klart sommaren 2024.

Vi skapar även en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Vallbyleden

Arbetet börjar under vecka 24 och beräknas pågå cirka en månad. Vi börjar med att anlägga en tillfällig körväg på båda sidorna om Vallbyleden, nordväst om korsningen vid Vallbyleden/August Palms väg. Därefter river vi det gamla övergångsstället och bygger upp den nya gång- och cykelpassagen.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten är begränsad, men du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet. Cyklister och fotgängare hänvisas till det sydöstra övergångsstället.

Asfaltering sker vid fint väder

Eftersom asfalteringen är väderberoende är det svårt att ange exakt tidplan, men den genomförs under sommaren så snart det är möjligt. Vi kommer då att asfaltera samtliga sträckor i projektet: den breddade cykelbanan längs med Vallbyleden, cykelöverfarten vid August Palms väg samt passagen över Vallbyleden.

När allt är klart återställer vi ytorna intill. Vi kommer också att ta bort det sydöstra övergångsstället, som ersätts av den nya gång- och cykelpassagen.

Så här fungerar en cykelöverfart

Vi värnar om cyklisterna och prioriterar cyklisternas framkomlighet. Därför skapar vi nu en cykelöverfart på cykelbanan vid korsningen mellan Vallbyleden och August Palms väg. Tidigare har vi infört cykelöverfarter vid huvudcykelstråken längs Kopparbergsvägen och Vasagatan.

 • Här ska bilister stanna för cyklist
 • Cykelöverfarterna är rödmålade och märks ut med skylten Herr Cyklarman.

Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

 • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken
 • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken väjningsplikt mot cyklister.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du cyklar över!

Om cykel i Västerås

Vad gäller vid ett övergångsställe?

 • Här har fordonstrafiken väjningsplikt mot gående.
 • Vid övergångsställen ska cyklister kliva av cykeln och leda den över vägen.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du passerar!

Karta

Karta över Vallbyleden, cykelbanan, cykelöverfarten och cykelpassagen.